PENDIDIKAN IPA DENGAN MODEL PAKEM

Sri Murni Soenarno

Abstract


Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pelajaran yang mengajarkan tentang fenomena alam di sekitar manusia. Disamping itu, IPA meletakkan landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna meningkatkan minat dan bakat anak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan kesukaan anak untuk mendalami pelajaran IPA sejak usia muda. Untuk meningkatkan minat anak diperlukan model pembelajaran yang menyenangkan. Model Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) adalah model yang sesuai untuk pembelajaran IPA bagi peserta didik pada sekolah dasar. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah learning by game. Tulisan ini merupakan hasil pemikiran yang bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran terkait dengan upaya meningkatkan minat anak terhadap pelajaran IPA di sekolah dasar.

Keywords


model PAKEM; pendidikan IPA; teknik learning by game

Full Text:

PDF