NILAI BUDAYA JAWA DALAM NOVEL WIGATI KARYA KHILMA ANIS

Afif Yudi Kurniawan

Abstract


Novel Wigati karya Khilma Anis yang menguak tentang kehidupan religius dan budaya masyarakat Indonesia pada masa lalu memiliki nilai budaya Jawa. Banyak hal-hal menarik yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam mengenai sosial budaya masyarakat yang menyangkut kerajaan-kerajaan dan aspek pendukung dalam kerajaan itu sendiri, seperti keris dan segala kemisteriusanya dalam hal lintas sejarah, peristiwa penting, senjata pusaka, serta kehidupan perempuan di masa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) bentuk budaya jawa dalam novel Wigati karya Khilma Anis, (2) mendeskripsikan nilai budaya Jawa dalam novel Wigati karya Khilma Anis. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan budaya. Objek penelitian ini berupa karya sastra berupa novel Wigati karya Khilma Anis dan diterbitkan oleh Telaga Aksara. Hasil penelitian ini (1) bentuk budaya Jawa dalam novel Wigati karya Khilma Anis antara lain, keris, kesaktian, dan tradisi, (2) nilai budaya Jawa dalam novel Wigati karya Khilma Anis. Sering juga masyarakat yang menghubung-hubungkan atas kejadian satu peristiwa dengan peristiwa lain. Dalam novel Wigati karya Khilma Anis juga mengemas apik misteri dua keris pusaka, potret buram masa lalu, serta ujian paling sublim dari sebuah persahabatan dan cinta.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.